Giới thiệu

Được ủy quyền kiểm tra nhà nước bởi Chính phủ Việt Nam đối với thực phẩm nhập khẩu, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản cho doanh nghiệp nhập khẩu, doanh nghiệp xuất khẩu và kiểm tra nhà nước

Kiểm nghiệm

Kiểm soát chất lượng sản phẩm, đánh giá chất lượng của sản phẩm

A1

Cần đánh giá quy trình chuẩn bị mẫu để loại bỏ các nền mẫu có nhiều tạp chất. Cũng như lựa chọn phương pháp lấy mẫu hợp lý

Liên Hệ Với Chúng Tôi:
Contact Me on Zalo